Home

It all goes in one direction

and that is forward.


Quillet, als in 'ik wil het' 


Gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van fusies, reorganisaties en overnames

wat betreft de bedrijfspsychologische aspecten

(cultuur, processen, strategie, structuur, dienstverleningsconcepten,...)

ORGANISATIE


KMO's, Familiebedrijven, lokale overheden.

TEAM


Managementteam, directieteam, sportteams.

INDIVIDU


Manager, Leidinggevende, Sportcoach.

ORGANISATIE

Wil je een objectieve scan van je organisatie? Een professioneel en neutraal advies? Hoe zorg je ervoor dat de verandering die op til is goed zal verteerd worden bij je medewerkers?   

Quillet bekijkt de situatie vanuit het standpunt van de organisatie en  doet een voorstel hoe je  goede stappen vooruit gaat.


Met Quillet huur je tijd en expertise in  om je te ondersteunen in de  zaken die er 'bovenop komen'.  Zodat jij je terug kan focussen op de dingen die voor je organisatie belangrijk zijn.


Hoe: startintervieuws,  strategisch advies, begeleidingstraject, in-house opleidingen, lerend netwerk,...


Topics:  leidinggeven, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, fit@work, resultaatgericht werken, werkgoesting, strategische screening, persoonlijke voorkeuren (MBTI), change management, projectmethodologie (Prince 2),... 

Sinds Januari 2018 is Quillet een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille, een Vlaamse subsidiemaatregel voor KMO's die investeren in o.a. opleiding en advies. Dat betekent dat je onder bepaalde voorwaarden kan genieten van 30 of 40% subsidies wanneer je bepaalde opleidingen wil organiseren of beroep doet op het adviestraject.

TEAM

Loopt je team soms vast? Heb je het gevoel dat niet alle neuzen in dezelfde richting staan? Zijn er momenten dat het team het plots laat afweten?


Aan de hand van een korte begeleiding worden dynamieken van je team bekeken en geoptimaliseerd.  Door de complementariteiten en gelijkenissen te identificeren en te accepteren, wordt een team gevormd dat op alle momenten performante resultaten neerlegt.


Hoe:     Begeleidingstraject dat bestaat uit een algemene screening en een begeleiding op maat.

Gebruikte methodieken: interviews, teambuilding, teamopbouw, conflictbemiddeling, persoonlijke voorkeuren, action types en tempramenten.

INDIVIDU 

Een plannings-, begeleidings-, en coachingstraject voor sporters, medewerkers en indivuen die meer willen. Wanneer het niet meer gaat zoals het moet gaan. Een objectieve, neutrale kijk op de zaken, en een professionele begeleiding met de juiste methodieken helpt je om de puzzelstukken (terug) op hun plaats te krijgen. 


Hoe:     Coachingsstraject dat bestaat uit een intake, een MBTI- screening en een begeleiding op maat.

Gebruikte methodieken: MBTI, Action Types, personal coaching, lifeplanning en energiecoaching. 

De individuele coaching vindt plaats in het daarvoor voorziene  kantoor in Motus RC.  Een gezonde geest in een gezond lichaam, het is een samenwerking en een kruisbestuiving die   interessante inzichten geeft.